Nhảy tới nội dung

1 bài viết được gắn thẻ "JS"

Xem tất cả Thẻ

Cách quét sạch JavaScript khỏi ứng dụng Blazor

· 12 phút để đọc
Nguyễn Thành Trung
Nhà phát triển phần mềm

Gần đây việc học tốn nhiều thời gian quá, nên là mình không thể dành nhiều thời gian cho Dự án Hiện thực (Project Reality) và lxmonika. Tuy nhiên, trong lúc đang xây ứng dụng mạng bằng Blazor để làm bài tập, mình có một số mẹo để kết hợp .NET với JS (interop) mình muốn chia sẻ!